מדרגות המס החדש 2016

מדרגות מס רכישה לדירת מגורים יחידה.  

 

שיעורי מס רכישה לדירת מגורים יחידה תושב ישראל

 מחיר הדירה בש"חשיעור מס רכישה
1,600,000 – 00%
1,600,000-1,898,0003,5%
1,898,000-4,896,0005%
4,896,000-16,322,3008%
  מעל 16,322,30010%

 

שיעור מס רכישה לתושב חוץ ותושב ישראל שבבעלותו יותר מדירת מגורים ראשונה

מחיר הדירה בש"ח שיעור מס רכישה
0-4,896,0008%
מעל 4,896,00010%

אין להסתמך על האמור לעיל , אין הכתוב משמש תחליף לייעוץ משפטי. 

 Cliff Avril Authentic Jersey